Våre tjenester

Innen vår bransje er vi en foretrukket maskinentreprenør!

Driften er i dag dominert av tradisjonelt entreprenørarbeid som veibygging, feltopparbeidelse, tomtegraving, Va-Anlegg, mindre havneanlegg, lekteroppdrag, riving, natursteinsmuring samt en rekke servicerelaterte oppgaver som f.eks. sommer- og vintervedlikehold for stat og kommune.

Vi har de senere år hatt en rekke større og mindre oppdrag for blant annet Statens Vegvesen Vest-Agder. I Lister pakken begynte Lindland Maskin as med bygging av bomstasjonene på E 39 Røysgård og Rv 43 – mellom Lyngdal og Farsund. Vi var med på opparbeidelsen av ny veitrase E39 over Kvinesheia. På ny Rv 43 jobbet vi i arbeidsfellesskap med Repstad Anlegg as. Arbeidsfellesskapet var engasjert av Skanska for opparbeidelse av ny veitrase fra Kvavik til Kollevoll. Begge disse jobbene ble avsluttet i 2006. 

Fra 2009 til 2011 har vi vært sterkt representert i Setesdal med utbyggingen av Rv9.
Vi har også vært engasjert av Sira-Kvina Kraftselskap i forbindelse med utbygging av Ousdaldammen. 
En fin oppgradering av Lyngdal Stadion ble gjennomført sommeren 2012. 

Vi har stått for opparbeidelse av en rekke boligfelt, hyttefelt med båthavn og moloanlegg.
Med topp motiverte medarbeidere og en moderene maskinpark står vi godt rustet for fremtidige oppdrag!

Våre oppdrag varierer i størrelse der ingen jobb er for stor — ingen for liten.

Moderne maskinpark

Små og store oppdrag

Lyngdal Stadion