HMS og kvalitet

Lindland Maskin AS skal alltid levere godt utført arbeid slik at våre oppdragsgivere er fornøyd med vår innsats og foretrekker oss neste gang.

 

Dette oppnår vi gjennom

  • god planlegging
  • å gjøre jobben riktig første gang
  • å ha motiverte og dyktige medarbeidere

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kommer hel hjem etter endt arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet.

 

Dette oppnår vi gjennom:

  • å ha fokus på sikkerhetstilstand og ryddighet
  • å ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig
  • godt vedlikeholdt utstyr og maskiner
  • å bry oss om hverandre

 

Vi ivaretar krav og forventninger ved at alle på våre prosjekter er kjent med og etterlever våre systemer og rutiner. Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi sikre at vi blir litt bedre i morgen.

Vi skal kjennetegnes av at vi setter sikkerhet høyt, leverer god kvalitet og service til våre oppdragsgivere og har ryddige anleggsplasser

 

Sertifiseringer

Lindland Maskin er sertifisert etter standarden ISO 14001:2015 og  ISO 9001:2015