Policy

Lindland Maskin AS skal sette sikkerhet høyt, levere god kvalitet og service til våre oppdragsgivere og ha ryddige anleggsplasser

 

Vi skal ivareta krav og forventninger ved at alle på våre prosjekter er kjent med og etterlever våre systemer og rutiner. Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi sikre at vi blir litt bedre i morgen.

 

 

Kvalitet

Lindland Maskin AS skal alltid levere godt utført arbeid slik at våre oppdragsgivere er fornøyde med vår innsats og foretrekker oss til neste oppdrag

 

Dette oppnår vi gjennom

 • god planlegging
 • levere prosjekter til avtalt tid
 • å gjøre jobben riktig første gang
 • å ha motiverte og dyktige medarbeidere
 • følge bedriftens styringssystem og jobbe kontinuerlig med forbedringsarbeid

 

 

 

HMS

Den enkelte ansatte er vår viktigste ressurs. Vi vil sammen arbeide for å forebygge ulykker og helseskader, samt skape trivsel på arbeidsplassen. Alle ansatte skal komme hele hjem etter endt arbeidsdag.

 

Dette oppnår vi gjennom

 • å ha fokus på sikkerhet
 • opplæring av ansatte
 • å ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig
 • godt vedlikeholdt utstyr og maskiner
 • å bry oss om hverandre
 • ha gode rutiner og følge disse
 • ha det ryddig rundt oss og skape trivsel

 

 

Ytre miljø

Vi ønsker være en ledende aktør i vår bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø.

 

Dette oppnår vi gjennom

 • å ha konkrete mål
 • å innarbeide miljøpolitikken i våre systemer og arbeidsoppgaver
 • å forplikte oss til å være i samsvar med gjeldende lover, annet regelverk, kundens krav og egne krav
 • kontinuerlig forbedring