VA Hestehaven, byggherre Lindesnes kommune

Arbeidet omfattet ledningsanlegg samt GS-veg/fortau fra Egeland til Hestehaven.

Inkluderer ca. 4100m med VA-grøfter, 4100m med kabelgrøfter og 1600m med GS-veg/fortau/veg

Det skal legges rett i underkant av ca. 8000m strekning med rør