Lyngdal Helsehus, byggherre Kruse Smith

Lindland Maskin utfører grunnarbeid for Lyngdals nye helsehus.

Lyngdal Helsehus bygges over 3 etasjer og skal inneholde 56 sykehjemsplasser. I tillegg til dette kommer det over 60 omsorgsboliger