VA Rosfjordveien, byggherre Lyngdal kommune

Arbeidet går ut på utbygging av VA-anlegg i Rosfjordveien og Løkkeveien.

Prosjektet består av VA-anlegg, framføring av nye vann- og kloakkledninger samt utskifting av gamle ledninger. I tillegg legges nye ledninger i sidevei til Løkkeveien. Byggeplassen er Hamran boligfelt på strekningen fra Rosfjordveien fra fv. Og til rundkjøring Hamran og deler av Løkkeveien fra kryss med Rosfjordveien. Kabler og el-ledninger registreres etter behov.