Landmåling

Stikningsavdelingen driver med landmåling og masseberegning. Vi leverer dokumentasjon basert på nyeste GPS-teknologi.