Med mange bein å stå på er vi et sikkert valg av samarbeidspartner.

Siden oppstarten i 1972 har Lindland Maskin etablert seg som en solid aktør i markedet. Vi er i dag en maskinentreprenør som har både tyngden og bredden til å ta selv de mest krevende oppdragene.

Vår styrke er fleksibilitet og bredde. Vi har effektive løsninger for alle typer utbygginger – fra mindre boligfelt til større veitraseer. Det gjør oss etterspurt innen stat, kommune og privat sektor.

Hovedmarkedet til Lindland Maskin er i Lister-regionen, men vi har oppdrag i hele Agder.

KVALITET

Våre kunder har høye kvalitetskrav, og vi gjør vårt ytterste for å innfri forventningene til oss. Vi kan vise til mange gode referanser fra Statens Vegvesen og andre kunder som stiller strenge krav til gjennomføring. Med vår topp moderne maskinpark, og erfarne stab av motiverte fagfolk, er vi en pålitelig samarbeidspartner til alt fra offentlige foretak til private huseiere.

HMS

For oss er det én ting som trumfer alt – alle skal trygt hjem. Vi har omfattende rutiner for å forebygge ulykker og helseskader.

Ytre miljø

Vi arbeider for å være ledende aktør i vår bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø.

Fremtiden i fokus

Vi investerer kontinuerlig i teknisk utstyr, maskinpark og kompetanseheving for å møte våre kunders behov med morgendagens løsninger.

Mål

Vårt mål er å være en entreprenør som har god oversikt over våre kunders prosjekter. Vi har kompetanse og kapasitet til å påta oss hele prosjekter – fra idé til ferdigstillelse.

Vi deltar gjerne i den innledende fasen, der vi gir gode råd om hvordan prosjektet kan realiseres. Deretter utvikler og oppfører vi komplette løsninger for det aktuelle området eller eiendommen.

Våre kunder sier…

…at vår kompetanse er allsidig, at vi løser problemer effektivt og gjennomfører oppdrag på en sikker og trygg måte.

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Vi gjør alt fra levering av pukk, til bygging av motorvei. Fortell oss om ditt prosjekt – vi kommer gjerne på befaring.