Med mange bein å stå på er vi et sikkert valg av samarbeidspartner.